תפריט

לשימורים

עגבניות מיועדות לשימוריםשונים משמעותית מהשאר. הם יכולים להציב דרישות מיוחדות קובעים ו בלתי מוגדר, גינון וליצור מסחרי, אך הפירות חייבים להיות צפופים, הובלות ושכבות. דרישות כאלה מוטלות בשל העובדה כי יש למסור עגבניות מהשדה למפעל העיבוד בשלמותן, היותן אינן יכולות לאבד שלמות תוך המתנה לתורן ולא לאבד צורה (לא להתפרץ) במהלך טיפול בחום.

עגבניות מקבוצה זו יכולות להיות מכל תקופת הבשלה, אך כולן פוריות ועמידות בפני מחלות.

קרא גם

מיטב ההיברידיות של עגבניות עם תמונות ותיאורים