תפריט

מאוחרת

מאוחרת זנים אינם רבים. מבין 3.5 אלף הזנים הלבנים יותר של הרישום, רק כ -30 שייכים לקטגוריית ההבשלה המאוחרת.

קטגוריה זו כוללת את שניהם משנה גודלכך ו עגבניות בלתי מוגדרותובמטרה בעיקר רוטב סלטלמרות שיש אוניברסאלי ו לשימורים. ההכנות העיקריות נעשות, אך כדי להאריך את ההנאה מפירות העגבניות, זה בדיוק מה שהם נקראים.

מאפיין ייחודי של קטגוריה זו הוא יכולת הובלה ושמירה על איכות.עגבניות כאלה יכולות להבשיל בדירה ולשמח את חגי השנה החדשה. זנים מאוחרים עמידים למחלות ופוריים.

קרא גם

מיטב ההיברידיות של עגבניות עם תמונות ותיאורים