תפריט

לעיבוד

לעיבוד פירות על מוצרי עגבניות מתאימים מלטה, רמת הסוכרים והחומר היבש שיש בהם את השיעורים הגבוהים ביותר. סורטה ו כלאיים קטגוריה זו מיועדת בעיקר לייצור מסחרי, גולמי, וככלל, כולם בגודל נמוך, קובעים.

התנאי העיקרי לקטגוריית תאימות הוא התשואה הגבוהה.

ככלל, זנים מקטגוריה זו עמידים מספיק בפני מחלות, אך יש להם אזוריות בולטת מאוד, שכן הבחירה הולכת לכיוון מאוד, תחת הסדר.

עגבניות המיועדות לעיבוד הן בעלות יבול ויכולת הובלה גבוהה.

קרא גם

מיטב ההיברידיות של עגבניות עם תמונות ותיאורים